Ügyfélszolgálat:info@decoronline.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat

Ez az adatvédelmi nyilatkozat meghatározza, hogy a Design Quest s.r.o. (KSH szám 033 87 348, székhely Sněmovní 173/9, 118 00 Praha, Cseh Köztársaság bejegyezve Prága Városi Bíróságán C szakasz 288434 lajstromszám alatt, továbbiakban mint „ Társaság” ) miként használja és védi a személyes adatokat, (továbbá mint „SZA”), amelyeket a Társaság, mint a DecorOnline.hu internetes üzlet működtetője a www.decoronline.hu weboldal által kap meg (továbbiakban „weboldal”).

A Társaság elkötelezi magát a személyes adatok védelme mellett. Amennyiben megkérnénk Önt bizonyos adat közlésére, amely alapján Önt azonosítani lehet a weboldal használata során, úgy biztosíthatjuk Önt, hogy ez az információ kizárólag az ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak alapján lesz felhasználva. A Társaság fenntartja a jogot az Adatvédelmi nyilatkozat szükség szerinti változtatására. Ezen Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 25-től hatályos. A SZA kezelője a Társaság.

Azzal, hogy Ön a személyes adatait rendelkezésünkre bocsájtja, beleegyezését adja a Társaságnak a SZA-ok feldolgozására és kezelésére, amelynek célja és felhasználásának feltételei alább vannak meghatározva. Az Ön összes SZA-t, amelyet Öntől megkapunk, összegyűjtjük, tároljuk és a hatályos jogszabályok értelmében használjuk fel, legfőképp a  2018. évi XXXVIII.  személyes adatok védelméről szóló törvény  (továbbiakban mint „Törvény”), Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - angolul General Data Protection Regulation, továbbiakban mint „GDPR”) ,  továbbá a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendeleteinek értelmében.

A személyes adatok olyan információk, amelyek Önt élő egyedként azonosíthatják, akár önmagában, vagy a más információkkal egyidejűleg, amely a Társaság rendelkezésére áll vagy állhat.

MIT GYŰJTÜNK?

A következő Önről szóló információkat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel:

a) Információt, amelyet a belépés során ad meg nekünk valamint a weblap adatlapjának kitöltése során
b) Amennyiben kapcsolatba lép velünk, megőrizhetjük a bejegyzést erről a levelezésről
c) Hasonló információkat az Ön weblapunkon tett látogatásáról és az eszközökről, amelyekhez csatlakozott

Amennyiben nem ért egyet azzal, hogy az Ön SZA-t az Adatvédelmi nyilatkozat értelmében felhasználjuk, kérjük ne adja meg SZA-t a weboldalon keresztül.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI

Azok az információk, melyeket Öntől kérünk, tartalmazhatják:

a) Név, vezetéknév
b) Postai cím (utca, város, irányítószám)
c) e-mail cím
d) mobil telefonszám, esetleg telefonszám
e) jelszó abban az esetben, amennyiben Ön regisztrált felhasználó
f) a fizetés módja, esetleg banki kapcsolat

Ez a felsorolás nem kimerítő és frissíthető.

HOL TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

Az Ön SZA-t, amelyeket a weboldal segítségével szereztünk meg, egy vagy több IT rendszerbe küldjük. Itt tároljuk és felhasználjuk az Ön információval kapcsolatos kéréseit például azzal a céllal, hogy Ön a kérdésére szabályszerű választ és információt kapjon a termékeinkkel kapcsolatban, szerződéskötés céljával ( az Ön termékmegrendelésének fogadása és feldolgozása).

Az Ön SZA a mi IT rendszereink biztonsági szerverein kerülhetnek tárolásra Csehországban. A SZA rendelkezésünkre bocsátásával a beleegyezését fejezi ki ezzel a tárolással és felhasználással. Az adatok biztonságos kezelésének bebiztosítása érdekében (ennek az Adatvédelmi nyilatkozatnak az értelmében) minden ehhez szükséges biztonsági lépést megteszünk. 

Ön egyetért azzal, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott SZA-t automatikus módon szisztematikusan kezeljük, automatikus és minden egyéb információs rendszer eszközének felhasználásával.

MIRE SZOLGÁLNAK A MEGKAPOTT INFORMÁCIÓK

a) annak bebiztosítására, hogy a leghatékonyabb módon mutathassuk be Önnek weblapunk tartalmát
b) a szerződés teljesítésének bebiztosítására
c) feljegyzések belső vezetésére
d) információ, termék vagy szolgáltatás közvetítésére az Ön igényei szerint, vagy olyan iformációk és szolgáltatások nyújtására, amelyről feltételezzük, hogy érdekes lehet az Ön számára, beleértve marketing anyagok küldését az Ön által megadott e-mail cím felhasználásával
e) termékek és szolgáltatásokkal kapcsolatos direkt marketing küldésére elektronikus úton
f) a Társaság szolgáltatásainak változásaival kapcsolatos közlésre

DIREKT MARKETING

A honlapon található összes SZA fájljában tisztázzuk, hogy az Ön adatai felhasználhatóak-e direkt marketing célokra. Egyidejűleg felkérjük Önt, hogy egyezzen bele a hírlevelek fogadására, vagy lehetővé tesszük Önnek a hírlevélről való leiratkozást.

A Társaság elektronikus úton (e-mailben) kapcsolatba lép Önnel azokat az információkat érintően, amelyeket Ön kért vagy hasonló termékre vonatkozó információval kapcsolatosan, amely az Ön kérésében volt feltüntetve, vagy az Ön előző vásárlásának a tárgya volt. Amennyiben nem szeretné, hogy az Ön SZA-i ilyen formában felhasználásra kerüljenek, lehetősége nyílik az űrlapon, az adott mezőt bejelölni.

Mindannyiszor, amikor a weblapon felkérjük Önt az űrlap kitöltésére, és Ön nem ért egyet, jelölje be a a megfelelő mezőt. A direkt marketing során elektronikus úton (e-mailben vagy telefonon) a Társaság megmutatná Önnek azt az egyszerű módszert,  milyen módon lehet a hasonló direkt marketing megkereséseket elutasítani.

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

AZ adatkezeléshez való hozzájárulás, amelyet a Társaságnak nyújtott, 10 éven át érvényes attól a naptól kezdve, amikor Ön a SZA-t a honlap által átadta a Társaságnak.

BIZTONSÁG

A Társaság vállalja a SZA biztonságának bebiztosítását. A jogosulatlan hozzáférés vagy a jogosulatlan közzététel megakadályozása érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és vezetői lépéseket vezetett be azon adatok védelme és bebiztosítása érdekében, amelyeket a weboldalon gyűjtünk össze. Ön egyetért azzal, hogy a Társaságnak megadott adatokat rendszeresen és automatikus vagy manuális eszközök segítségével kezeli. Mindennemű információ, amelyet rendelkezésünkre bocsájt, biztonsági szerveren kerül tárolásra. 

AZ ÖN ADATAINAK SZOLGÁLTATÁSA

Az Ön személyes adatait a Társaság más szerveknek is átadhatja, amelyek azért kerülnek bevonásra, hogy segítsék a Társaság tevékenyéségét, például egy szállítást bebiztosító társaságnak, amely kiszállítja az Ön által vásárolt terméket, egy IT hosting szolgáltatónak, és olyan társaságnak, amely személyes adatok feldolgozásával foglalkozik és a Társaság ennek megfelelő FELDOLGOZÁSI szerződést kötött vele. Az Ön SZA-t olyan feleknek is átadhatja, akiknek való átadáshoz a Társaság megkapja az Ön beleegyezését.

A Társaság átadhaja az Ön SZA-t harmadik félnek is, amennyiben törvényi kötelességének teljesítése céljából adja azt át vagy ossza meg.

Az adminisztrátor a személyes adatokat harmadik országba kívánja továbbítani (EU-n kívüli országba, ), vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok címzettjei a harmadik országokban mailing szolgáltatások (Mailchim) vagy felhő szolgáltatások nyújtói.

SZA-k ALANYAINAK JOGAI

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt azon jogairól, amelyek a hatályos jogi előírások értelmében megilletik Önt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan, nevezetesen:

a) a SZA-hoz való hozzáférés joga
b) SZA javítására való jog
c) törléshez való jog (ún. „jog ahhoz, hogy elfelejtsék” )
d) a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való joga
e) jog ahhoz, hogy bármikor ellenvetése legyen a SZA feldolgozásával kapcsolatban, az ügyfél konkrét helyzetéből kifolyólag
f) a SZA hordozhatóságának joga
g) a beleegyezés visszavonásának joga
h) Panaszt tenni a személyes adatok feldolgozása ellen az "Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Prága 7, uoou.cz." címen.

Amennyiben azt feltételezi, hogy a Társaság vagy egy általa felhatalmazott harmadik személy oly módon dolgozza fel az Ön személyes adatait, amely ellentétben áll az Ön magánéletének védelmével vagy ellentétben áll a vonatkozó jogszabályokkal, főként ha az adatai pontatlanok a feldolgozás célját illetően, kérheti a Társaságot kiegészítésre, javításra, blokkolásra vagy a személyes adatok törlésére. A beleegyezését visszavonhatja az info@decoronline.hu címen vagy írásban a Társaság címén. Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően adott beleegyezés alapján végzett feldolgozás jogszerűségét.

A HONLAP SÜTI FÁJLOKAT HASZNÁL ÉS MIT JELENTENEK EZEK?

A Társaságnak lehetősége van információ gyűjtésére a felhasználó eszközén vagy más hasonló technológián megjelenő süti fájlokról, mint például a böngésző helyi adattárolója vagy a súgó.

A süti egy kis szöveges fájl, amelyet a böngésző tárol a felhasználó eszközén. A sütik gyakran tartalmaznak anonim, egyedi azonosítót, amely engedélyezi, hogy meghatározzuk és megszámoljuk azokat a böngészőket, amelyek a honlapunkat látogatják. A süti lehetővé teszi információ gyűjtését is arról, hogy mikor és hogyan használják a szolgáltatásokat: például melyik oldalon keresztül jutott el a felhasználó a mi szolgáltatásainkhoz, mikor és mit nézett meg a felhasználó a honlapunkon, milyen böngészőt használ, milyen a képernyőjének felbontása, milyen operációs rendszere van, mi a felhasználó IP címe és sorozatszáma. A sütik teszik lehetővé azt is, hogy a felhasználónak ne kelljen minden egyes alkalommal felhasználói nevet, jelszót megadnia.

A sütik a hálózaton önmaguktól nem közlekednek, kizárólag azon honlap által van hozzárendelve a felhasználó termináljához, amelyet a felhasználó megnyit. A süti fájlokat a későbbiekben csak az a szerver tudja olvasni, amely ezeket a fájlokat küldte. A sütik és hasonló technológiák nem károsítják a felhasználó terminálját vagy azok fájljait, nem lehet felhasználni őket programok indításához vagy vírusok terjesztéséhez sem.

A felhasználót nem lehet kizárólag a sütik vagy hasonló technológiák segítségével azonosítani, és weboldalunk nem ismerheti például a felhasználó e-mail címét, ha azt a felhasználó maga nem osztotta meg velünk. Az adatvédelmi előírásokra és adatvédelmi irányelvekre való tekintettel kaphatóak információk süti fájlokból és hasonló technológiákból, melyek összeköthetőek esetleges más, a felhasználótól egyéb módon nyert információval.

Miért használunk süti fájlokat?

A süti fájlok és egyéb hasonló technológiák szolgáltatásaink elemzésére és további fejlesztésére szolgálnak, hogy a Társaság jobb szolgáltatásokat nyújthasson felhasználóinak. Sütiket és hasonló technológiákat használnak továbbá a látogatószám megállapítására, és a reklámhatékonyság mérésére statisztikai megfigyelés során.

Tanácsra van szüksége?

Amennyiben kérdése van vagy bármit szeretne velünk megosztani, lépjen velünk kapcsolatba ügyfélszolgálati telefonszámunkon: +36 30 508 6187 vagy küldje el kérdését a info@decoronline.hu címre. Szívesen adunk tanácsot és választ az Ön kérdéseire.